Behandling med fuld bedøvelse

Om behandling under fuld narkose

Mange er bange for at komme til tandlæge – måske så bange at man slet ikke kommer det. Som tiden går bliver det måske mere og mere uoverskueligt.
Er du ellers sund og rask er fuld bedøvelse måske en løsning.

Her på klinikken har vi et narkoseteam tilknyttet. Per og Susan Vedel har begge mere end 25 års erfaring som anæstesilæge og anæstesisygeplejerske.

Hvis du ønsker at blive behandlet i fuld narkose tager vi en samtale om dette inden din behandling. Sammen med tandlægen, der skal lave din behandling, finder I ud af om det er det rette for dig. Du vil inden din behandling blive ringet op af narkoselægen, der informerer dig om forløbet, så du er forberedt på, hvad der skal ske. Han vil også spørge til dit helbred og eventuel medicin.

Den dag behandlingen skal gennemføres, skal du møde på klinikken fastende. Du må ikke spise fast føde, drikke juice, mælkeprodukter eller alkohol de sidste 6 timer før mødetid. Rygning frarådes.

Du må gerne drikke kaffe, te, vand eller saft – meget gerne sukkerholdigt – indtil 2 timer før mødetid.

Du må ikke være syg eller forkølet.

Du må ikke have smykker på. Det er mest behageligt for dig, hvis du har løst siddende tøj på.

Det er narkoselægen, der er ansvarlig for narkosen, mens tandlægen er ansvarlig for tandbehandlingen.

I løbet af en halv time er narkosen fuldt ud virkende, og tandlægen kan påbegynde sin behandling. Selve narkosen udføres som på hospitaler, og undervejs vil der være fuldstændig overvågning af dig. Du er helt i trygge hænder. Bedøvelsen bliver sprøjtet ind gennem et drop. Det virker hurtigt. For at du kan få luft under behandlingen får du – når du sover – et rør gennem munden og ned til lungerne. Så starter behandlingen.

Når tandlægen er færdig med behandlingen tager det ca. 30 minutter at vågne efter narkosen. Det er altid rart at have en pårørende med, der er hos dig, når du vågner. Narkoseteamet er hos dig under hele operationen, du er aldrig alene. De overvåger, om du sover, og om dit hjerte og lunger fungerer godt.

Vi anbefaler, at du har en pårørende hos dig det første døgn efter narkosen. Du vil heller ikke være i stand til at køre bil, tage bussen eller cykle efter en narkose.

Nogle kan føle lidt utilpashed efter narkosen, men det fortager sig, når man får lidt at spise og kommer hjem i vante omgivelser. Du får smertestillende med hjem fra klinikken, hvis der er lavet en behandling der kan give eftersmerter, når bedøvelsen har lagt sig. Det er normalt at føle sig træt, vrøvle og ikke være i stand til at huske tiden omkring narkosen.

Fuld bedøvelse er i dag meget sikker – og selvfølgelig opfylder vi alle myndighedskrav.

Pris og betaling

Hvis der planlægges en behandling under fuld narkose vil du, inden du accepterer, modtage en pris for behandlingen. Da vores narkoselæge møder op med sygeplejerske og en masse udstyr vil betalingen for narkosen afregnes inden behandlingen. Hvis du ikke kan møde op til den aftalte tid refunderes beløbet ikke, uanset årsagen til, at du ikke kan gennemføre behandlingen.

Anæstesilæge Per Vedel

Læge i 1979, speciallæge i anæstesi 1988, overlæge i 1993 og frem til 2008 på Holbæk sygehus. Siden har han udelukkende bedøvet på privathospitaler, private klinikker, ØNH-klinikker og hos tandlæger. Per og hans hustru Susan bedøver fast hos en halv snes tandlæger på Sjælland og dækker anæstesi til børnetandplejen i flere jyske kommuner.

Anæstesisygeplejerske Susan Vedel

Anæstesisygeplejerske med mere end 20 års erfaring. Hun har sammen med sin mand bedøvet patienter udenfor sygehusvæsnet på ØNH-klinikker og i tandklinikker, hvor de har bedøvet både børn og voksne.