Pas på dine tænder under corona lock-down

September 28, 2022

Corona-nedlukning betyder for mange, ændrede arbejds- og hverdagsrutiner. De fleste arbejder hjemmefra og har måske børn der skal hjemmeundervises. De ændrede rutiner kan betyde at tandbørstning og renholdelse af dine tænder bliver glemt eller springes over.

Spisepauser bliver ikke som de vante, og der kan være tilbøjelighed til større indtag af mellemmåltider og snacks. Det er helt forståeligt at de ændrede rutiner også ændrer vores tandplejeadfærd, men det er vigtigt at huske på, fortsat at passe på dine tænder. Bevar en rutine, hvor du får børstet minimum 2 gange dagligt og brugt enten tandtråd eller mellemrumsbørster.

Husk at passe dine tider hos tandlægen/tandplejeren og kom til de rutinemæssige eftersyn og behandlinger, da tænderne fortsat skal prioriteres højt. Vi er en del af sundhedsvæsnet og holder derfor fortsat åben med samme åbningstider. Vi efterlever alle nødvendige retningslinjer og passer på dig. Meld venligst afbud, hvis du føler dig syg eller utilpas.