Rød grøn eller gul patient?

Er du grøn, gul eller rød?

14. June, 2024

Siden 2015 er alle patienter blevet inddelt i en farve hos deres tandlæge. Det betyder, at du enten er i kategorien grøn, gul eller rød. På den måde kan din tandlæge fastlægge, hvor ofte du skal have tandeftersyn, ligesom det har betydning for dine muligheder for tilskud.

Bliv klogere på, hvad de forskellige farver helt præcis betyder.

Hvad er formålet med farvesporene?

Denne farveopdeling af patienter er en del af en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn fra 2015. Formålet med opdelingen er at skabe et bedre grundlag for fordeling af offentlig støtte, så det tilgodeser forskellige patientbehov:

  • Grønne patienter er de sunde patienter uden aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule.
  • Gule patienter har en aktiv sygdom, men der er mulighed for, at de sammen med tandlægen kan behandle og forbedre deres tilstand.
  • Røde patienter har aktiv sygdom, hvor det vurderes, at patienten ikke selv kan ændre risikofaktorerne eller tilstanden.

Hvordan vurderer tandlægen, om du er grøn, gul eller rød?

Når tandlægen skal placere dig i en af disse farvekategorier, er det efter en række såkaldte nationale kliniske retningslinjer, der danner grundlag for inddeling i en given kategori.

En afgørende faktor i denne vurdering er din evne til at ændre din nuværende tilstand. Har du for eksempel huller i tænderne på grund af manglende tandbørstning, kan tandlægen vurdere, at du kan forbedre din situation ved at ændre dine mundhygiejnevaner. 

Det kan inkludere bedre tandbørstning, brug af tandtråd og mellemrumsbørster og måske ændringer i din kost.

Hvad betyder farvesporene for din behandling?

Lad os se nærmere på, hvad farvesporene betyder for dig som patient:

Grønne patienter: Hvis du er grøn patient, betyder det, at du ikke har aktiv sygdom, og du bør planlægge en undersøgelse hos tandlægen hver 12.-24. måned. Du har stadig ret til en årlig statusundersøgelse og tandrensning med tilskud.

Gule patienter: Gule patienter har aktiv sygdom, men der er mulighed for forbedring. Tandlægen kan hjælpe dig med at udarbejde en behandlingsplan, og du kan få tilskud til flere tandrensninger om året, hvis det er nødvendigt.

Røde patienter: Røde patienter har aktiv sygdom, og tandlægen mener, at du ikke selv kan ændre tilstanden. I denne kategori er der også mulighed for tilskud til forebyggelse, behandling og kontrol, men du vil sandsynligvis blive indkaldt til hyppigere kontrolbesøg end gule eller grønne patienter.

Det er dog vigtigt at påpege, at du kun kan modtage tilskud, hvis din tandlæge er godkendt af regionen og har et ydernummer. 

Hvordan påvirker reglerne dig som patient?

I praksis har disse regler sandsynligvis ikke en mærkbar indflydelse på dine besøg hos tandlægen. Hvis du tilhører en kategori, der kræver hyppigere besøg, vil du naturligvis også have større udgifter. Husk dog på, at det er en investering i din tandsundhed.

Målet med hyppige besøg er at forebygge og behandle mindre problemer, før de bliver mere alvorlige og kræver omfattende behandling. Det kan også være en del af en større bestræbelse på at styre sundhedsudgifterne.

Har du parodontitis, er der andre regler og tilskudsmuligheder for dig. Patienter med parodontitis vil blive tilbudt et nyt og mere systematisk forebyggelses- og behandlingsforløb, som du kan læse mere om her.

Er du i tvivl om hvilken farvekategori, du tilhører, kan du altid spørge din tandlæge.