Gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år

September 28, 2022

Det ved vi om ordningen

Der er endnu ikke afklaring om alle detaljer omkring den nye ordning. Men vi ved, at følgende gælder:

• Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022.

• Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023,18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.

• Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen fra de er 16 år og frem til de er 21 år.

Vidste du, at du allerede i dag kan vælge at gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, fra du er 16 år? Spørg tandplejen i din kommune for mere information.

Læs mere: Faktaark om ordningen fra Sundhedsministeriet